Inleiding tot Interne Audit: virtual sessions

Event dates: 25 May 2021, 26 May 2021, 27 May 2021, 28 May 2021, 31 May 2021

Overview

Cursus beschrijving

Een succesvolle auditor heeft een brede kennisbasis nodig en dient tevens over geschikte audit technieken te beschikken. In deze opleiding leren zowel nieuwe auditors als andere Internal Control professionals de knepen van het vak.
Door te oefenen in groepjes, deel te nemen aan groepsdiscussies en het bijwonen van informatiesessies, zullen de deelnemers de juiste technieken aangeleerd krijgen om een audit zowel voor te bereiden, uit te voeren als tot een goed einde weten te brengen. Auditors leren o.a. gebruik te maken van enquêtes ter voorbereiding van een audit opdracht, maar ook hoe bewijsmateriaal verzameld en gedocumenteerd wordt. Daarnaast worden de rollen in een risico- en controleomgeving besproken en toegelicht, alsook de noodzakelijke basisvaardigheden rond inter-persoonlijke relaties en het deelnemen aan een audit team.

Doelgroep

 • Beginnende auditors, met minder dan één jaar ervaring in Interne Audit;
 • Niet-auditors, bvb. werkzaam in de 1e en 2e Line of Defense functies.

Objectieven van de opleiding

 • Verwerf inzicht in de hedendaagse positie van Audit binnen het “3 Lines of Defense”-model;
 • Leer hoe een audit opdracht wordt uitgevoerd, en dit vanuit de filosofie om toegevoegde waarde te creëren;
 • Begrijp wat Risk Based Auditing betekent, en hoe het in elke fase concreet kan toegepast worden;
 • Weet wat het IIA Professional Practices Framework bevat, en weet hoe dit toe te passen;
 • Versta en spreek de terminologie die centraal staat binnen Interne Audit;
 • Kijk met een andere bril naar de eigen organisatie, nu vanuit een risico- en controle standpunt;
 • Maak gebruik van de juiste communicatietechnieken om resultaten van Interne Audit beter te verkopen aan de diverse stake-holders.

Cursus inhoud

 • Interne Audit vandaag

o   Definieer Interne Audit;
o   Identificeer de rollen van interne auditors;
o   Beschrijf de componenten van het Audit model.

 • Omgaan met risico’s

o   De aspecten van risicobeheer;
o   Hoe deze in verhouding staan tot Interne Audit;
o   De componenten van het framework van Interne Controle: COSO.

 • Audit planning

o   De vereisten van de audit planning;
o   De componenten van een project planning.

 • Interviews
 • Proces documentatie
 • Audit programma’s
 • Audit tools, inclusief tools om audits te documenteren
 • Testingtechnieken om bewijsmateriaal te verzamelen
 • Rapporteringstechnieken

o   Inhoudelijke aspecten
o   De boodschap brengen

 • Werken in een audit team

 

There will be a small task to complete during the week and to present on the last day of the training.

 

De deelnemers zullen het “IPPF red book” ontvangen tijdens de cursus.

CPE punten
35 CPE uren

Taal
De voertaal van deze cursus is Nederlands. Er wordt evenwel gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. Er wordt voldoende aandacht besteed om Engelstalig jargon in het Nederlands te verklaren.

Vereiste voorkennis Geen

 

NEW IPPF BOOK INCLUDED IN THE PRICE

Inleiding tot Interne Audit: virtual sessions

Een succesvolle auditor heeft een brede kennisbasis nodig en dient tevens over geschikte audit technieken te beschikken. In deze opleiding leren nieuwe auditors de knepen van het vak.

Sign in to register

Facilitator

About the facilitator

Mark Dekeyser

Internal Audit Process Manager KBC / Board Member IIABel

Mark Dekeyser is an Audit Methodologist and Audit Trainer at KBC Group. Prior to that he was IT Auditor also at KBC Group. He obtained CISA and is also member of ISACA. As an Audit project leader he's working on Audit Quality Assessments, Risk Based Auditing and the continuous improvement of the Audit processes. As a professional ICT trainer he’s also involved in the KBC training school. He became member of the IIA Belgium Board of Directors in 2012, where he now helps to ensure IIA Global’s strategy is implemented in the local institute.